Vinaora Nivo Slider 3.x

Jolanta Obidzińska

Jestem psychologiem. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Moje pierwotne zainteresowania zawodowe związane były głównie z naukami ścisłymi. Podążanie za nimi przynosiło satysfakcję, ale nie dawało spełnienia. Poszukiwanie takiego sposobu życia, na który miałabym całkowitą wewnętrzną zgodę, w wymiarze nie tylko zawodowym, ale też czysto ludzkim, zaowocowało zwróceniem się ku psychologii i odnalezieniem pasji w pracy psychoterapeutycznej. 

Podstawę teoretyczną dla swojej pracy znalazłam w psychoterapii egzystencjalnej. Ukończyłam 6-letnie szkolenie w zakresie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii. Ponadto - kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR Warszawa) oraz Szkołę Treningu i warsztatu Psychologicznego (INTRA Warszawa) i in. Pracuję pod superwizją (INTRA, Warszawa; GLE - International). Doświadczenie zawodowe zdobywałam udzielając pomocy psychologicznej uchodźcom, pracując m.in. z osobami niepełnosprawnymi (WTZ w Ogrodniczkach) oraz z osobami starszymi (terapia grupowa w Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym CZP „Leszczynowa” w Białymstoku). 

Zajmuję się pomocą osobom dorosłym cierpiącym z powodu nerwic, lęków, depresji, trudności w bliskich relacjach, problemów osobowościowych, kryzysów egzystencjalnych związanych z bilansem życia i in. Prowadzę głównie terapię indywidualną. Zajmuję się również terapią par. 

W swojej pracy staram się pamiętać o tym, że każda Osoba jest unikalna, a przez to jej osobista sytuacja, system wartości, decyzje jakie podjęła, co uczyniła ze swoim życiem do tej pory i jej zamiary na przyszłość również są takie - niepowtarzalne. To sprawia, że terapia, rozumiana jako spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze ma indywidualny charakter. Jej celem jest pomoc Osobie w znalezieniu jej własnej odpowiedzi na wyzwania aktualnej sytuacji. Czasem odbywa się to w powiązaniu z biografią, która nie jest „kuta w kamieniu”, lecz zmienia się wraz z naszym nastawieniem do niej.

Kontakt: tel. 601 802 076


 

Magdalena Popławska

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyplomowanym psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień wydany przez PARPA w Warszawie.

Wiedzę i doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując przez ponad 10 lat z osobami dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy /k.Białegostoku. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielałam pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychotycznymi oraz pracowałam jako biegły psycholog sądowy. Od 2013 roku prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną osób dorosłych w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Białymstoku. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

Pomagam osobom cierpiącym z powodu przeżywanego lęku, depresji, problemów emocjonalnych, poczucia niskiej wartości, trudności w relacjach z ludźmi, przeżywają kryzys w swoim życiu, poczucie zagubienia sensu w życiu oraz doświadczają przeżyć związanych z rodziną pochodzenia-DDA (dorosłe dzieci alkoholików), DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie oraz w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra w Białymstoku. 

Pracuję w podejściu humanistycznym skoncentrowanym na kliencie i jego doświadczaniu siebie. Szczególnie znacząca jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na autentycznym spotkaniu terapeuty i klienta w atmosferze zrozumienia, empatii i poczucia bezpieczeństwa. Swoją pracę postrzegam jako towarzyszenie klientowi w poznawaniu siebie i dokonywaniu zmian poprzez świat doświadczeń, emocji, znaczeń i wartości. 

„Szczęście leży w Tobie. Ono ma swój początek na dnie Twojego serca...
Uwierz, że wszystko może się jeszcze odmienić na dobre”

Kontakt: tel. 605 988 285